Građa za fitonomiju Crne Gore

Građa za fitonomiju Crne Gore

Rad na sakupljanju i proučavanju crnogorske fitonimije otežan je
objektivnim problemima, najčešće nerješivim. Na jednoj strani

postoje samo oskudni literaturni izvori, često kontradiktorni i ne-
upotrebljivi, što se može zapaziti iz priložene građe. A na drugoj

strani, projekat je blokiran nemogućnošću sakupljanja i provjera-
vanja podataka na samom terenu. Zbog intenzivne urbanizacije,

socijalnih raslojavanja i, najblaže rečeno, demografskog haosa,

izgubila su se sva obilježja klasičnog sela. Veoma je teško sresti in-
formatora koji je u stanju da saopšti makar i pojedinačnu fitonim-
sku informaciju, a kamoli poveći uzorak. Degradacione procese

te vrste podsticali su, osim migracije stanovništva, još i neodgo-
varajući udžbenici i školski programi, mediji, jezička politika, pa

čak i namjerno potiskivanje autentičnih crnogorskih oblika kao
arhaičnih.