Elementi postmodernizma u poeziji Jevrema Brkovića i Mladena Lompara

Elementi postmodernizma u poeziji Jevrema Brkovića i Mladena Lompara

Knjiga Anke Vučinić-Gujić predstavlja prerađenu verziju magistarskoga rada „Crnogorska lirika i postmoderni tokovi“, u kojem je autorka ukazala na odnos crnogorske postmodernističke lirike prema tradiciji, detaljnije analizirajući elemente postmodernizma u poeziji Jevrema Brkovića i postmoderne dominante u poeziji Mladena Lompara.

Skip to content