Dijalektologija crnogorskoga jezika

Dijalektologija crnogorskoga jezika

Dijalektologija crnogorskoga jezika Adnana Čirgića objavljena je kao 19. knjiga biblioteke Montenegrina Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Čirgićeva Dijalektologija ima sve elemente ozbiljno osmišljene dijalektologije. Još i više: opisani su i klasifikovani crnogorski govori s aspekta jedinstvenoga metodološkoga modela koji nataložine tradicionalističke lingvističke misli odlučno odbacuje.

Skip to content