Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu „Vremenu čuda“

Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu „Vremenu čuda“

Knjiga Milana Markovića Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu „Vremenu čuda“ približava nam sadržaj, suštinu, simboliku i značenje ovoga Pekićeva romana kroz više aspekata: estetsku vrijednost samostalnog teksta, vrijednost teksta kao početnog djela u okviru cjelokupne autorove produkcije, teorijsku vrijednost teksta čiji je autor utemeljivač nove stilske formacije, te njegovu istorijsku vrijednost u okviru nacionalnih i nadnacionalnih sistema književnosti.

Skip to content