Crnogorsko nasljeđe u Istri

Crnogorsko nasljeđe u Istri

Monografija Alojza Štokovića predstavlja njegovu neznatno izmijenjenu doktorsku disertaciju. U njoj se iz različitih uglova prikazuje nastanak, djelovanje i specifičan način života crnogorske enklave u Peroju u Istri. Kroz jedanaest glava prikazuje se i analizira kulturna baština Crnogoraca iz Peroja. Raspravlja se o istoriji i karakteristikama Peroja, Perojskoj povelji kao izvoru za proučavanje povijesti naseljavanja Cr­nogoraca u Istru, konfesionalnome statusu i pravo­slavnoj baštini u pulskome dijelu Istre prije doselje­nja Crnogoraca, Crnogorcima u suśednome kaštelu Vodnjan, crnogorskim familijama 20 godina po do­seljenju, matičnim knjigama, crnogorskome jeziku i njegovoj normi u kontekstu romanskoga prostora, perojskome govoru u fokusu jezikoslovaca, pričama, pjesmama i običajima iz Peroja…

Skip to content