Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti

Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti

Knjiga Adnana Čirgića Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti probleme utemeljenja crnogorskoga jezika i montenegristike postavila je kroz nekoliko osnovnih pitanja lingvističkoga i sociolingvističko­ga karaktera: Da li crnogorski književni jezik ima samosvojnu povijest i koje su njegove osnovne povijesne razvojne faze i karakteristike? Da li je moguće govoriti o dijalektičkome jedinstvu i ra­zlici crnogorskih govora i koja su ključna obilježja jedinstva i razlike u biću crnogorskoga jezika? Da li je crnogorska ijekavica ono kapitalno obiljež­je idiomske specifičnosti prema kome se utvrđuje identitet crnogorskoga jezika i izvodi mogućnost standardizacije crnogorskoga jezika? Da li su fo­nemi ś i ź rezidualni oblici povijesno prevladane jekavske jotacije ili su njezini dominantni oblici?

Skip to content