Crnogorske filološke teme

Crnogorske filološke teme

Knjiga Crnogorske filološke teme Milorada Nikčevi­ća priređena je povodom 70 godina autorova života i 45 godina naučnoga rada i predstavlja izbor studija nastalih za njegova višedecenijskoga naučnog bavlje­nja problemima crnogorskoga jezika i književnosti.

Središnje mjesto u književnoistorijskim istraživanji­ma Milorada Nikčevića pripada crnogorskoj književ­nosti XIX vijeka. Pristupom materiji, načinom njene obrade on je, u prvome redu, usmjeren na dodire, interferencije i uticaje u literaturi. Tako se Nikčevi­ćeve studije koje donosimo u ovome izboru odnose na crnogorsku književnost XIX vijeka i u njima se Nikčević pokazuje kao istraživač književnih i kultur­nih prožimanja i saodnosa kontaktnih literatura. Ovaj se izbor stoga može smatrati preśekom njegova knji­ževnoistorijskog opusa.

Skip to content