Bio-bibliografija Vitomira Vita Nikolića

Bio-bibliografija Vitomira Vita Nikolića

Bibliografija Vita Nikolića sadrži 1440 bibliografskih je-
dinica. Podijeljena je u dvije cjeline: Stvaralaštvo Vita Nikolića

i Literatura o Vitu Nikoliću.

Prva cjelina sadrži više podgrupa: Monografske publika-
cije, Pjesme, Prepjevi, prevodi i Novinarski članci, dok druga

cjelina sadrži priloge koje su drugi autori posvetili Vitu Niko-
liću i njegovom djelu. U ovu cjelinu uvršteni su prilozi koji se

odnose na prikaze Vitovih zbirki, književne večeri i festivale na
kojima je pjesnik učestvovao ili koji su njemu posvećeni, kao i
književne nagrade Zaloga, Vito Nikolić i Marko Miljanov.

Skip to content