Bio-bibliografija Ratka Đurovića

Bio-bibliografija Ratka Đurovića

Govoriti danas o Ratku znači govoriti o ličnosti satkanoj od naj-
plemenitijih ljudskih vrlina. I da bismo napravili iole vjeran portret ta-
kvog čovjeka, morali bismo ga komponovati iz više ličnosti izuzetnih

i vrhunskih kvaliteta, jer je Ratko Đurović bio čovjek najplemenitijeg
kova (Svetislav Pule Vujović).
.

Skip to content