Bio-bibliografija Miroslava Đurovića

Bio-bibliografija Miroslava Đurovića

Miroslav Miro Đurović rođen je 15. maja 1938. godine
u Grižici, zaseoku sela Bašče, kod Rožaja. Osnovnu školu
završio je u svome rodnom selu, nižu gimnaziju u Rožajama,
a višu u Beranama i Novome Pazaru. Filološki fakultet (grupa
za jugoslovensku i opštu književnost) završio je u Beogradu

  1. godine. Od 1962. do 1965. godine bio je nastavnik srp-
    skohrvatskoga jezika i književnosti u Osnovnoj školi „Mustafa

Pećanin“ u Rožajama, đje je jedno vrijeme bio i pomoćnik di-
rektora. Bio je profesor i direktor gimnazije u Rožajama. Radio

je i kao profesor u Tehničkom školskom centru u Leposaviću,
a potom kao profesor u gimnaziji u Andrijevici. U Titograd se
doselio 1979. godine, đje je radio kao urednik programa i v. d.
direktora Republičkog centra za kulturno-umjetničku djelatnost.
Bio je sekretar Udruženja književnika Crne Gore i sekretar
Republičkog odbora SUBNOR-a Crne Gore, na kojoj dužnosti
je ostao do smrti..

Skip to content