Bio-bibliografija Danila Radojevića

Bio-bibliografija Danila Radojevića

Danilo Radojević, književni kritičar, esejist, kulturolog,
pjesnik i istoričar, rođen je 1932. godine u Mokrom kod Šavnika.
Gimnaziju je završio u Nikšiću, a diplomirao i magistrirao na

Filološkome fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju Gen-
eza stvaralaštva Mirka Banjevića odbranio je na Filozofskome

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Radojević je radio u Sekretarijatu za prosvetu i kulturu
grada Beograda, a potom kao savjetnik u Zavodu za zaštitu
spomenika kulture Beograda. Od 1990. godine do penzionisanja
bio je rukovodilac Naučnoistraživačkoga odjeljenja Arhiva Crne
Gore na Cetinju.

Skip to content