Bio-bibliografija Čedomira Draškovića

Bio-bibliografija Čedomira Draškovića

Čedomir Drašković rođen je na Čevu 1946. godine. Osnov-
nu školu završio je u rodnome mjestu, gimnaziju na Cetinju, a

Filozofski fakultet (grupa: Istorija jugoslovenskih književnosti i
srpskohrvatski jezik) u Sarajevu. Čitav radni vijek i stvaralački
opus vezao je za Crnu Goru, njen kulturni prosperitet, afirmaciju

kulturne baštine u zemlji i inostranstvu i obnovu državne samo-
stalnosti. Prvi radni angažman je novinar-pripravnik u Televiziji

Titograd, ali se ubrzo (iz porodičnih razloga) vratio na Cetinje i
zaposlio u Centralnoj narodnoj biblioteci „Đurđe Crnojević“, đe

je proveo više od trideset godina. Radio je u Odjeljenju autor-
skog kataloga, potom je, poslije pripravničkoga staža i polože-
noga stručnog bibliotekarskog ispita, desetak godina obavljao

poslove rukovodioca Odjeljenja za popunjavanje, korišćenje i

čuvanje fondova, zatim rukovodioca Odjeljenja za razvoj bibli-
otečke djelatnosti u toj matičnoj, republičkoj ustanovi. Godine

  1. izabran je za direktora Biblioteke i na toj funkciji proveo

tri mandata, do 2004. godine. Kraće vrijeme obavljao je i funkci-
ju rukovodioca Izdavačke produkcije CNB „Đurđe Crnojević“.

Skip to content