Bibliografija Njegoš I-V

Bibliografija Njegoš I-V

Bibliografija Njegoš ima 35.000 jedinica, a svaka je s anotacijom. Podijeljena je u pet tomova: Njegoš u crnogorskim periodičnim publikacijama i zbornicima, Njegoš u južnoslovenskim kulturama, Nje­goš u južnoslovenskim periodičnim publi­kacijama i zbornicima (1833–2012), Njegoš na stranim jezicima (engleski, ruski, češki, italijanski, njemački…) i Njegoš u godini jubileja, koje su izra­dili renomirani crnogorski bibliografi. Posljednji tom sadrži 2371 bibliografsku jedinicu nastalu u godini najnovijega jubileja.

Bibliografska obrada rađena je po savre­menim međunarodnim standardima za obradu bibliotečke građe.

Skip to content