Biblioteke

Ars poetica

Izdanja iz oblasti nauke o književnosti, prije svega teorije književnosti.

Bibliographia

Bio-bibliografije crnogorskih lingvista, filologa, književnika, istoričara književnosti, književnih kritičara te kulturnih poslenika.

Fundamenta civilisationis

Sva izdanja u biblioteci Fundamenta Civilisationis priredio je, predgovorom i komentarima opremio te na crnogorski jezik preveo naš uvaženi proučavalac antičke književnosti Marko Višić.

Lexicographia

Rječnici crnogorskih govora, publikovanje crnogorske leksičke građe pohranjena u bibliotekama i arhivima.

Linguistica

Izdanja iz oblasti jezikoslovlja

Montenegrina

Knjige iz oblasti filologije (monografije i izbori iz filoloških radova pojedinih autora).

Njegoš

Monografije ili izbori iz studija o Petru II Petroviću Njegošu i njegovu djelu te prijevodi važnih studija o Njegošu nastalih na stranim jezicima.

Patrimonium

Izdanja iz starije crnogorske književnosti, neobjavljivani rukopisi, kritička izdanja, izbori, antologije, hrestomatije vezane za crnogorsku književnost i sl.

Posebna izdanja

Zbornici

Sve biblioteke
Ars poetica
Bibliographia
Fundamenta civilisationis
Lexicographia
Linguistica
Montenegrina
Njegoš
Patrimonium
Posebna izdanja
Zbornici

Саздање Цетиња

2023. god.
crna ikonica za zatvaranje prozora
Саздање Цетиња
2023. god.

Cetinjski filološki dani III

2022. god.
crna ikonica za zatvaranje prozora
Cetinjski filološki dani III
2022. god.

Milorad Nikčević – Život i djelo

2022. god.
crna ikonica za zatvaranje prozora
Milorad Nikčević – Život i djelo
2022. god.

Usmena književnost Boke Kotorske do 1833. godine

Aleksandar Radoman | 2022. god.
crna ikonica za zatvaranje prozora
Usmena književnost Boke Kotorske do 1833. godine
Aleksandar Radoman | 2022. god.

Romani Dragana Nikolića

Milan Marković | 2022. god.
crna ikonica za zatvaranje prozora
Romani Dragana Nikolića
Milan Marković | 2022. god.

Pjesmarice Joza Šilopija

Aleksandar Radoman/Adnan Čirgić | 2022. god.
crna ikonica za zatvaranje prozora
Pjesmarice Joza Šilopija
Aleksandar Radoman/Adnan Čirgić | 2022. god.

Peraške počašnice

Aleksandar Radoman/Adnan Čirgić | 2022. god.
crna ikonica za zatvaranje prozora
Peraške počašnice
Aleksandar Radoman/Adnan Čirgić | 2022. god.

Pjesmarice Ivana AntunaNenadića

Aleksandar Radoman/Adnan Čirgić | 2022. god.
crna ikonica za zatvaranje prozora
Pjesmarice Ivana AntunaNenadića
Aleksandar Radoman/Adnan Čirgić | 2022. god.

Bog našeg nacionalizma – drugo izdanje

Boban Batrićević | 2022. god.
crna ikonica za zatvaranje prozora
Bog našeg nacionalizma – drugo izdanje
Boban Batrićević | 2022. god.
Skip to content