Employees

Jovana Lipovina

 

Jovana Lipovina rođena je na Cetinju 1999. godine. Završila je Gimnaziju na Cetinju. Osnovne studije završila je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Diplomirala je sa temom Žene osvetnice u Andrićevim pripovijetkama Anikina vremena i Trup, pod mentorstvom prof. dr Andrijane Nikolić. Trenutno pohađa postdiplomske studije na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, đe je angažovana kao saradnica u nastavi. Govori engleski i italijanski jezik.

Saradnica je u nastavi na predmetima: Uvod u lingvistiku i Osnovi staroslovenskoga jezika.

Skip to content