Studije o Ljubiši

Studije o Ljubiši

Budući da je od prvoga izdanja monografije Radoslava Rotkovića Tragajući za Ljubišom prošlo više od tri decenije, prvobitna namjera izdavača bila je da publikuje drugo, dopunjeno izdanje. No kako je za protekle tri decenije autor objavio znatan broj novih radova vezanih za Stefana Mitrova Ljubišu, to se ispostavilo tokom rada na izdanju da je riječ o novoj knjizi, pa je, u dogovoru s autorom, knjizi dat i novi naslov − Studije o Ljubiši. Knjigom Studije o Ljubiši Rotković je zaokružio još jedan važan segment svojih višegodišnjih istraživanja, a Stefan Mitrov Ljubiša dobio zasad najkompletniju multidisciplinarnu monografiju u kojoj je predstavljen cjelovito i kao homo politicus i kao homo poeticus.

Skip to content