Size zero/mala mjera IV

Size zero/mala mjera IV

Radovi objavljeni u ovom zborniku predstav­ljeni su na međunarodnome naučnom skupu posvećenom poeziji koji je u organizaciji Instituta za crnogorski jezik i književnost i Crnogorske asocijacije za američke studije “dr Biljana Milatović” održan u Američ­kome uglu na Cetinju 13. decembra 2013. godine.

Skip to content