Izabrani filološki radovi

Izabrani filološki radovi

Otvorimo li opće enciklopedije i leksikone ili one specijalne filo-
loške, književnoznanstvene, jezikoslovne i potražimo odrednicu

slavistika, naići ćemo na različite sadržaje. No, ipak se može reći
da pod slavistikom u najširem smislu podrazumijevamo svestrano
proučavanje slavenstva u cjelini i svakoga člana te skupine naroda,

proučavanje filološko, etnološko, arheološko, folklorističko, reli-
gijsko, crkveno – povijesno itd. s tim da moramo imati na umu da

u različitim periodima ljudske povijesti spomenuti termini pokri-
vaju različito značenje i međusobni im je odnos uvijek drukčiji.

Skip to content