Novosti

Sastanak sa predstavnicama NacionalneErasmus+ kancelarije

Institucionalna pośeta predstavnica Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori,
direktorke Vanje Drljević i Rine Muhaj Fakultetu za crnogorski jezik i književnost realizovana
je danas, 27. juna, u prostorijama Fakulteta. Tema razgovora bila je predstavljanje
dosadašnjih projekata koji su sprovedeni kroz Erasmus+ program, kao i perspektive u okviru
raznih poziva Erasmus+.

Sastanku sa predstavnicama Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori prisustvovali su
dekan doc. dr Aleksandar Radoman, prodekan za nastavu prof. dr Adnan Čirgić i
koordinatorka za međunarodnu saradnju Ivana Rondović.
Ova pośeta je bila prilika za razmjenu ideja i iskustava u cilju unapređenja buduće saradnje i
učešća u Erasmus+ projektima.

Poslednje novosti

Upis kandidata obaviće se 5. jula 2024. godine u periodu od 10 do 12 h  u Studentskoj službi Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Za upis je potrebno donijeti dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u knjižari) i dvije fotografije. Dobro došli na FCJK!

Više
Skip to content