News

Gostujuće predavanje prof. dr Josipa Miletića

U periodu od 27. do 31. maja 2024. godine Fakultet za crnogorski jezik i književnost ugostiće prof. dr Josipa Miletića s Univerziteta u Zadru. U sklopu ove pośete profesor Miletić će u četvrtak 30. maja u 12 h održati predavanje na temu Usporedba političkih spisa Ivana Mažuranića s Deklaracijom o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Predavanje će se održati u Svečanoj sali FCJK.

Najavljene aktivnosti realizuju se u okviru Erasmus+ programa mobilnosti akademskoga osobolja, a kao nastavak međuinstitucionalne saradnje Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Univerziteta u Zadru.

Dobro došli!

Poslednje novosti

Upis kandidata obaviće se 5. jula 2024. godine u periodu od 10 do 12 h  u Studentskoj službi Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Za upis je potrebno donijeti dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u knjižari) i dvije fotografije. Dobro došli na FCJK!

More
Skip to content